PIFY2018 PIFY2018
פרטים אישיים

 

דמי הרשמה

הרשמה

רישום מוקדם 
עד ה-10 בינואר 2018

הרשמה מה-11 בינואר ועד
ה-21 בינואר 2018
הרשמה מה-22 בינואר ועד יום הכנס

   צוות רפואי
רופאי משפחה מכל קופות החולים בישראל

40 ש"ח 80 ש"ח 140 ש"ח

דמי ההרשמה כוללים:

  • כניסה לכל הרצאות הוועידה
  • ספר המדריך לטיפול בסוכרת של המועצה הלאומית לסוכרת
  • ביקור בתערוכה
  • תוכנית הכנס ופריטים מודפסים אחרים (לא כולל מצגות מרצים) 
  • הפסקות קפה & ארוחת צהריים
כיצד שמעת על הכנס?

תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים
הנחה
סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

פרטים עבור חשבונית\קבלה

יש להכניס 9 ספרות, במידה ות"ז מונה פחות, יש להכניס 000 בתחילת המספר

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין